LO SOP im Ks. Poety Jana Twardowskiego w Płocku
Kod placówki:
NP68
Adres:
Kazimierza Wielkiego 27
09-400 Płock
pokaż na mapie

Dyrektor:

Alicja Kaliszuk
Strona WWW:
www.sopplock.pl
Opis oferty:Informacje ogólne:
Liceum Ogólnokształcące SOP istnieje od 1994 (najpierw niepubliczne, a od 2005 roku publiczne). W roku 2007 szkoła otrzymała imię Ks. Poety Jana Twardowskiego.
Liceum SOP ma swój Sztandar oraz hymn, którego autorami są Leszek Długosz (muzyka) i Waldemar Smaszcz (słowa).
Uczniowie w tej szkole mają możliwiość oprócz realizacji zajęć edukacyjnych, konsultacji indywidualnych - przedmiotowych, zajęć fakultatywnych poszerzanie zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych takich, jak:
• Koła przedmiotowe (j. francuskiego, społecznio-prawne, informatyczne, język angielski w biznesie)
• Koła zainteresowań; plastyczne, fotograficzne, nauki gry w szachy i w brydża, turystyczno-krajoznawcze, teatralne w języku francuskim, zajęcia samoobrony i pomocy przedmedycznej.
Dla uczniów LO SOP szkoła organizuuje zbiorowe wyjścia do kina i do teatru, wycieczki, spływ kajakowy.
Uczniowie, którzy uczą się języka francuskiego mają mozliwość nawiązania współpracy z licealistami krajów francuskojęzycznych, a także uczestniczą w promocji języka francuskiego poprzez organizację m.in. Dnia Języków Obcych, Międzynarodowego Dnia Frankofonii, Festiwalu Piosenki Francuskiej.
W LO SOP na naukę języków obcych przeznacza się maksymalną liczbę godzin. (szczegółowe informacje dot. liczby godzin w poszczególnych klasach znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce rekrutacja).
Szczegółowe kryteria i warunki rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcacego
SOP im. Ks. Poety Jana Twardowskiego w Płocku w r.szk. 2014/2015 znajudują się na stronie: www.sopplock.pl
w zakładce rekrutacja.
Kandydaci mogą też skorzystać z prawa wyboru jednego przedmiotu z najlepszą oceną zamiast jednego z punktowanych proponowanych sposród następujacych: historia, geografia, biologia, informatyka.
Oferta:

W Liceum Ogólnokształcace SOP im. Ks. Poety Jana Twardowskiego w Płocku oferuje naukę w 6 oddziałach klasy pierwszej:

1. I LO a FILOZOFICZNA - przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, historia
przedmioty uzupełniające:przyroda, podstawy filozofii, warsztaty dziennikarskie (j. angielski - kontynuacja; j. francuski - od podstaw - w wymiarze godzin 3/3/3)

2. I LO b EUROPEJSKA - przedmioty rozszerzone: j. polski, geografia
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, przyroda, europejska strona świata
(j. angielski - kontynuacja, j. francuski - od podstaw - w wymiarze godzin 3/4/4).

3. I LO c PRAWNA - przedmioty rozszerzone:WOS, geografia, matematyka
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, przyroda, elementy prawa.
(j. angielski - kontynuacja; j. francuski - od podstaw - w wymiarze godzin 3/2/2).

4. I LO d MEDYCZNA - przedmioty rozszerzone: j. angielski,biologia, chemia
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, fizyka w medycynie, warsztaty informatyczne
(j. angielski - kontynuacja, j. francuski - od podstaw 3/3/3)

5. I LO e INFORMATYCZNA - przedmioty rozszerzone: geografia, matematyka, informatyka
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo,przyroda
(j. angielski - kontynuacja, j. niemiecki/j. rosyjski od podstaw 2/2/2)

6. I LO f SPORTOWO-BIOLOGICZNA - przedmioty rozszerzone: j. angielski, geografia, biologia
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, przyroda
(j. angielski - kontynuacja; j. francuski/j.rosyjski/j.niemiecki - od podstaw 3/3/3)
Zajęcia dodatkowe:

Dla uczniów Liceum Ogólnokształcacego SOP im. Ks. Poety Jana Twardowskiego posiadamy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych:
√ Koło języka francuskiego; plastyczne; fotograficzne; teatralne;
√ Nauka gry w szachy i w brydża;
√ Warsztaty dziennikarskie, gazetka szkolna "SOPELEK"
√ Szkolny Klub Filmowy; Szkolny Klub Europejski "EUROSOP"
√ Współne wycieczki, spektakle teatralne, wyjścia do kina, spływ kajakowy
√ Bogato wyposażona biblioteka wraz z czytelnią.
√ Nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym dostępem do internetu
√ Bezprzewodowy internet Wi-FI

√Pływalnia

√Zajęcia samoobrony, pomocy przedlekarskiej,

√Zajęcia sportowe z wybranej przez uczniów dyscypliny.

Oddziały z dostępnymi miejscami:

Przykładowe zdjęcia:

Mapa: