Niezalogowany
zmień rozmiar:

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować do dyrektorów placówek
lub na adres e-mail: nabo.ponadgimnazjalne@zjoplock.plStrony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego (MDK, HZPiT) oraz Bursy Płockiej
dostępne są na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl


Pytanie 1.

Nie mogę zalogować się do systemu w celu wypełnienia wniosku?

Odpowiedź:

Kandydaci uczęszczający do szkół prowadzonych przez Miasto Płock otrzymują w obecnej szkole wygenerowane hasło. Za pomocą numeru PESEL i hasła logują się do indywidualnego konta naborowego zawierającego wniosek z podstawowymi danymi przygotowany przez szkołę.

Kandydaci z innych szkół, przez wybór opcji "Wypełnij nowy wniosek" zakładają samodzielnie
indywidualne konto naborowe, uzupełniając wymagane pola. Na pierwszej stronie formularza musi znaleźć się indywidualne hasło, które posłuży do dalszego logowania.


Pytanie 2.

Na czym będzie polegało udostępnienie „on – line” wyników rekrutacji?

Odpowiedź:

Kandydaci uczęszczający do szkół prowadzonych przez Miasto Płock otrzymują w szkole wygenerowane hasło. Pozostali kandydaci zakładają je przy pierwszym uruchomieniu wniosku.
Hasło to w powiązaniu z numerem PESEL umożliwi w dniu ogłoszenia wyników zalogowanie się do systemu i sprawdzenie czy oraz gdzie kandydat został zakwalifikowany/przyjęty. Logowanie umożliwi dostęp do wyników WYŁĄCZNIE kandydata.
Oprócz sprawdzania wyników „on – line” informację o wyniku naboru będzie można uzyskać w placówce wybranej podczas rekrutacji.


Pytanie 3.

Wprowadziłem dane, ale popełniłem błąd, którego obecnie (po zatwierdzeniu wniosku) nie mogę już poprawić. W jaki sposób możliwe jest zmodyfikowanie podanych przeze mnie danych w systemie?

Odpowiedź:

Należy udać się do placówki pierwszego wyboru i poprosić o skorygowanie niepoprawnych informacji.
Po dokonaniu korekty wniosek powinien być ponownie wydrukowany, podpisany i złożony w placówce pierwszego wyboru.


Pytanie 4.

Co mam zrobić, jeżeli nie posiadam adresu e-mail, a chcę wypełnić "Wniosek" ?

Odpowiedź:

W pozycji e-mail należy wpisać dowolne słowo np."brak".
Adres e-mail służy wyłącznie do automatycznego przypomnienia, przez system rekrutacyjny, hasła użytkownika.


Pytanie 5.

Czy w placówce drugiego wyboru kandydaci będą mieli mniejsze szanse niż kandydaci, którzy wybiorą ją jako pierwszą na liście?

Odpowiedź:

Nie ma znaczenia kolejność złożenia wniosku w szkole pierwszego wyboru, jak również kolejność wyboru placówki na liście preferencji kandydata. Jeżeli kandydat nie zakwalifikuje się do placówki pierwszego wyboru, to w placówce drugiego wyboru ma takie same szanse jak kandydat, dla którego ta placówka została wybrana jako placówka pierwszego wyboru. Decyduje suma punktów uzyskanych z kryteriów MEN oraz kryteriów dodatkowych. Pytanie 6.

Jak zmienić swój wybór na etapie "Ewentualna zmiana preferencji kandydatów"?

Odpowiedź:

Należy zgłosić się do placówki pierwszego wyboru z prośbą o cofnięcie akceptacji podania (przywrócenie wniosku do edycji).
Następnie placówka lub kandydat przez stronę rekrutacyjną zmienia preferencje, drukuje poprawiony wniosek i podpisany dostarcza do placówki pierwszego wyboru.


Rekrutacja ID: 133; Wersja: 9.120.296.1581 Harmonogram ID: 679;