Niezalogowany
zmień rozmiar:

Technikum w ZSCE

Adres: Al. F. Kobylińskiego 25
09-400 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Tomasz Wiśniewski
Strona WWW: www.zsce.pl
E-mail: zsce@zsce.pl

Opis oferty:

Informacje ogólne:
Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza szczyci się wieloletnią tradycją. W 2017 roku Szkoła obchodzi swoje 55-lecie.
Dawny „Chemik” to dziś: V Liceum Ogólnokształcące i Technikum.

Przez te wszystkie lata funkcjonowania Szkoła może się pochwalić wielotysięczną rzeszą absolwentów, z których wielu piastuje kierownicze stanowiska w PKN ORLEN S.A.

Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza daje szanse nie tylko zdobycia wiedzy i kwalifikacji zawodowych, ale także rozwoju młodzieńczych pasji i zainteresowań.

Uczniowie uczestniczą w konkursach tematycznych, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, kołach zainteresowań, organizacjach młodzieżowych i zespołach muzycznych.

Szczególną uwagę zwraca się na rozwój zainteresowań związanych z chemią i technologią chemiczną. Dowodem tego jest organizowanie przez Szkołę od 24 lat Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza o zasięgu ogólnopolskim.

Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza jest organizatorem:

:: Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza (dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych),
:: Konkursów Językowych - język angielski, język niemiecki (dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych),
:: Międzypowiatowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych).

Dzięki troskliwej opiece PKN ORLEN S.A. szkolne pracownie chemiczne są wyposażone w najlepszej klasy meble i sprzęt laboratoryjny, zaś sale lekcyjne są estetyczne i wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne.


.:: RANKING FUNDACJI EDUKACYJNEJ "PERSPEKTYWY" ::.

Misją rankingu jest dostarczenie informacji o tym, jak oceniane są polskie szkoły ponadgimnazjalne – licea ogólnokształcące i technika. Głównymi adresatami tego zestawienia są uczniowie najstarszych klas gimnazjów, którzy już w czerwcu muszą podjąć bardzo ważną decyzję - wybrać taką szkołę ponadgimnazjalną, która doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu.

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”.
Kategoria: Najlepsze Technikum w województwie mazowieckim - Miejsce 6
Kategoria: Ranking Maturalny Techników - Miejsce 25
Kategoria: Ogólnopolski Ranking Techników - Miejsce 54


.: PROGRAM STYPENDIALNY "MISTRZOWIE CHEMII" :.

Fundacja ORLEN Dar Serca kontynuuje ogólnopolski program stypendialny „Mistrzowie Chemii” skierowany do pasjonatów nauk przyrodniczych. W tym roku po raz pierwszy o stypendium mogą się ubiegać absolwenci gimnazjum, którzy od września 2017 roku rozpoczną naukę w Technikum w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza.

Stypendystami programu „Mistrzowie CHEMII” mogą zostać uczniowie, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, mają na swoim koncie pierwsze sukcesy w dziedzinie chemii i angażują się w działalność społeczną. W ramach stypendium przez cały okres nauki Fundacja pokrywa koszty związane z edukacją, m. in. zakup podręczników i pomocy szkolnych, udział w programie zajęć dodatkowych i pobyt w internacie wraz z wyżywieniem. Dodatkowo stypendyści otrzymują od Fundacji comiesięczne kieszonkowe na pokrycie osobistych wydatków związanych z nauką. Szczegółowe informacje dotyczące naboru do programu „Mistrzowie Chemii” znajdują się w regulaminie programu dostępnym na stronie internetowej Fundacji „ORLEN – DAR SERCA”.

Link do strony Fundacji:

http://www.orlendarserca.pl/pl/dlamediow/komunikaty/Strony/ORLEN-zaprasza-po-stypendia-zdolnych-m%c5%82odych-chemik%c3%b3w.aspx

Od roku szkolnego 2016/2017 młodzież naszej szkoły bierze udział w projekcie "Młodzież - stypendia dla uczniów szkół zawodowych". W związku z tym pięciu naszych najlepszych uczniów zostało stypendystami Marszałka Województwa Mazowieckiego. 


Oferta:
Klasy 1 Ta, 1 Tb | TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
Przedmioty rozszerzone: chemia, matematyka
Języki obce: język angielski, język niemiecki

Zdobycie zawodu - technik technologii chemicznej gwarantuje przede wszystkim możliwość podjęcia pracy w jednym z największych koncernów europejskich, jakim jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. lub innych zakładach przemysłu chemicznego na terenie całej Unii Europejskiej.

Nauka trwa 4 lata, kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.
Zdany egzamin upoważnia do uzyskania suplementu do świadectwa w języku jednego z krajów Unii Europejskiej, który pozwoli studiować w szkołach wyższych na terenie Wspólnoty lub podjąć naukę w wyuczonym zawodzie.
Zajęcia dodatkowe:

Młodzież naszej szkoły dzieli czas pomiędzy naukę i zabawę. Swoje zainteresowania uczniowie rozwijają na zajęciach takich jak: koło chemiczne, fizyczne, sportowe, w ramach zespołu muzycznego SPIN. Można też włączać się w akcje charytatywne, organizowane w naszej szkole i rozwijać pasje „społecznikowskie” w prężnie działającym Samorządzie Szkolnym.

Szkoła nasza jest też miejscem organizowania wielu konkursów, które dają młodym ludziom możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i nabycia umiejętności rywalizowania ze swoimi rówieśnikami.
Pasjonaci chemii z całej Polski stają ze sobą w szranki podczas Konkursu Chemicznego
im. Ignacego Łukasiewicza
od ponad 20 lat. Konkurs gromadzi młodych ludzi ze szkół ponadgimnazjalnych, a od roku szkolnego 2015/2016 – także gimnazjalistów.
„Językowcy”, starsi i młodsi, mogą uczestniczyć w konkursach językowych „Expert” i „Junior”, a przyszli politolodzy i badacze stosunków międzynarodowych w Międzypowiatowym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej, organizowanym we współpracy z III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej.
Od roku szkolnego 2015/2016 Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza, we współpracy z Politechniką Warszawską, rozpoczął organizację Konkursu Matematycznego „Continuum” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Uczniowie naszej szkoły biorą też udział w realizacji europejskich projektów edukacyjnych w ramach programu Comenius i Erasmus+. Daje to możliwość podróżowania po Europie i poznawania rówieśników z całego kontynentu.

W Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza jest realizowany także projekt edukacyjny DELTAKLUB, wdrażany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „Delta”. Jego istotą jest rozwijanie uzdolnień matematycznych, chemicznych oraz fizycznych dzieci
i młodzieży.

Ponadto uczniowie naszego Technikum uczestniczyli w realizacji projektu Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku „Szkoła z przyszłością”, którego priorytetem jest przygotowanie kadr dla nowoczesnej gospodarki polskiej.

Dla uczniów najstarszych klas organizowane są zajęcia i spotkania w ramach projektów „Dzień Wiedzy z ORLENEM” oraz „ABC Doradztwa Zawodowego”, realizowanych przez PKN ORLEN S.A.

O jakości kształcenia i nauczania w Naszej Szkole świadczy uzyskanie w roku 2004 Certyfikatu Jakości wg normy DIN EN ISO 9001:2008. Zgodnie z założeniami systemu jakości jesteśmy nastawieni na ciągłe podnoszenie jakości usług edukacyjnych.

W tym roku nasze Technikum znalazło się na 6 miejscu w województwie mazowieckim w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych „Perspektyw”.

W ramach Porozumienia o współpracy między Instytutem Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, a Zespołem Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza, IChF PAN sprawuje patronat nad ZSCE w zakresie propagowania i rozwijania wśród uczniów zainteresowań naukami technicznymi oraz sprawowania honorowego patronatu nad Konkursem Chemicznym im. Ignacego Łukasiewicza organizowanym przez ZSCE.

Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza jest członkiem ogólnopolskiej Rady Szkół Ignacego Łukasiewicza, której celem jest propagowanie postaci naszego wielkiego Patrona i jego wkładu w światowy dorobek nauki i przemysłu.


 
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc Próg punktów
I TA, TB technik technologii chemicznej

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: Chemia, Fizyka, Język angielski
0 ---

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 127; Wersja: 7.103.283.1095 Harmonogram ID: 578;