Niezalogowany
zmień rozmiar:

VII Liceum Ogólnokształcące w Płocku

Adres: Gen. Tadeusza Kutrzeby 2A
09-410 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Małgorzata Dąbrowska
Strona WWW: www.zs5.net.pl
E-mail: sekretariat@zs5.net.pl

Opis oferty:

Informacje ogólne:
 
                W roku szkolnym 2018/2019 w VII Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 5 w Płocku zostanie przeprowadzony nabór do dwóch klas pierwszych.

Dysponujemy:

Dobrze wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi i komputerowymi, stałymi łączami internetowymi,  nowoczesnymi salami gimnastycznymi, siłowniami, salami fitness, kompleksem boisk sportowych, biblioteką, czytelniami, internetowym centrum informacji multimedialnej, salą audiowizualną, świetlicą oraz stołówką szkolną. Pracujemy w systemie jednozmianowym. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne odbywają się w godzinach 8.00-15.25.

NASZYM UCZNIOM OFERUJEMY:

 • innowacyjne programy w ramach przedmiotów uzupełniających,
 • doświadczoną i przyjazną kadrę,
 • staranne i rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego i studiów wyższych,
 • udział uczniów w olimpiadach i konkursach,
 • poszerzanie wiedzy o świecie poprzez udział w wycieczkach edukacyjnych krajowych i zagranicznych,
 • aktywny udział w życiu miasta poprzez uczestnictwo w wystawach, wernisażach i współpracę z instytucjami kultury, sztuki i nauki,
 • indywidualizację procesu nauczania dla uczniów szczególnie uzdolnionych;
 • rozwijanie zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych,
 • doradztwo zawodowe i opiekę psychologiczno-pedagogiczną;
 • opiekę stomatologiczną i pielęgniarską.

Oferta:

Jeżeli marzysz o szkole przyjaznej uczniowi, w której sam stworzysz swój indywidualny profil kształcenia wybierz VII Liceum Ogólnokształcące w Płocku. W naszej szkole, w swojej klasie uczeń dostosowuje zestaw przedmiotów rozszerzonych do własnych zainteresowań i potrzeb.

I LA/I LB

 

W KLASIE PIERWSZEJ uczniowie będą realizować:

 •  Ogólne zajęcia programowe,
 • JĘZYK ANGIELSKI NA POZIOMIE ROZSZERZONYM
 • Drugi język obcy nowożytny: język niemiecki, język rosyjski lub język francuski odbywać się będzie w grupach międzyoddziałowych w zależności od preferencji.

W KLASIE DRUGIEJ uczniowie będą realizować dwa wybrane przez siebie przedmioty w zakresie rozszerzonym, wybrane po jednym z grupy 1 i 2:

 • grupa pierwsza:

historia albo chemia albo geografia albo matematyka

 • grupa druga: 

wiedza o społeczeństwie albo fizyka albo biologia albo język polski

Od drugiej klasy uczeń będzie mieć możliwość zdobywania umiejętności praktycznych przydatnych na egzaminie maturalnym z przedmiotów dodatkowych:


HISTORIA: „Warsztat naukowy historyka” przygotowuje do kierunków studiów historia, prawo, dziennikarstwo, administracja.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE: „Współczesne stosunki międzynarodowe”, „Język angielski w biznesie” przygotowuje do kierunków studiów ekonomia, europeistyka, politologia, prawo, administracja.

 

BIOLOGIA: „Promocja zdrowia” przygotowuje na studia medyczne, AWF, kierunki okołomedyczne, biotechnologia.

 

GEOGRAFIA: „Geografia turystyczna” przygotowuje do kierunków turystyka, hotelarstwo, etnografia.


CHEMIA
: „Laboratorium chemiczne” przygotowuje do kontynuowania nauki na kierunkach politechnicznych oraz innych uczelniach technicznych.

 

FIZYKA: „Mechatronika i robotyka” przygotowuje do kontynuowania nauki na kierunkach politechnicznych oraz innych uczelniach technicznych.

Naszym ważnym atutem jest fakt, iż wśród możliwych zestawów pojawiają się takie, które łączą przedmioty matematyczno - przyrodnicze z humanistycznymi. Pozwala to przyszłym absolwentom kontynuować naukę praktycznie na każdym kierunku studiów, we wszystkich typach uczelni. Możliwość ta jest szczególnie potrzebna uczniom, którzy jeszcze nie mają pewności, jakie w przyszłości podejmą studia.

Szkoła zastrzega sobie prawo zmian w proponowanej ofercie klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019.
Zajęcia dodatkowe:

Uczniowie VII LO uczestniczą bardzo chętnie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych: piłka siatkowa, koszykowa, ręczna, nożna. Mają też możliwość udziału w zajęciach przygotowujących do egzaminu dojrzałości oraz zajęciach wyrównawczych.
           


W NASZEJ SZKOLE BĘDZIESZ ZDOBYWAĆ WIEDZĘ I ROZWIJAĆ SWOJE PASJE

ZAPRASZAMY !!!

                           
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc Próg punktów
1LA/LB

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia, Informatyka, Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
7 ---

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 130; Wersja: 8.123.293.1391 Harmonogram ID: 629;