Niezalogowany
zmień rozmiar:

VII Liceum Ogólnokształcące w Płocku

Adres: Gen. Tadeusza Kutrzeby 2A
09-410 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Małgorzata Dąbrowska
Strona WWW: www.zs5.net.pl
E-mail: sekretariat@zs5.net.pl

Opis oferty:

Informacje ogólne:
 
                W roku szkolnym 2019/2020 w VII Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 5 w Płocku zostanie przeprowadzony nabór do trzech  klas pierwszych dla absolwentów oddziałów gimnazjalnych.

Dysponujemy:

Dobrze wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi i komputerowymi, stałymi łączami internetowymi,  nowoczesnymi, pełnowymiarowymi salami gimnastycznymi, siłowniami, salami fitness, kompleksem boisk sportowych, biblioteką, czytelniami, internetowym centrum informacji multimedialnej, salami audiowizualnymi, świetlicą oraz stołówką szkolną. Pracujemy w systemie jednozmianowym. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne odbywają się w godzinach 8.00-15.25.

NASZYM UCZNIOM OFE
RUJEMY:

 • doświadczoną i przyjazną kadrę,
 • staranne i rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego i studiów wyższych,
 • udział uczniów w olimpiadach i konkursach,
 • poszerzanie wiedzy o świecie poprzez udział w wycieczkach edukacyjnych krajowych i zagranicznych,
 • aktywny udział w życiu miasta poprzez uczestnictwo w wystawach, wernisażach i współpracę z instytucjami kultury, sztuki i nauki,
 • indywidualizację procesu nauczania dla uczniów szczególnie uzdolnionych;
 • uczestnictwo w zajęciach i wykładach na uczelniach wyższych
 • rozwijanie zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych,
 • doradztwo zawodowe i opiekę psychologiczno-pedagogiczną;
 • opiekę stomatologiczną i pielęgniarską.

Oferta:

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 PLANUJEMY UTWORZYĆ 3 KLASY PIERWSZE DLA ABSOLWENTÓW ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCHI GLA 

Przedmioty rozszerzone realizowane w tej klasie:


 • język polski (rozszerzenie realizowane od klasy pierwszej)
 • wiedza o społeczeństwie ( rozszerzenie realizowane od klasy drugiej)
 • do wyboru: historia lub język angielski ( rozszerzenie realizowane od klasy drugiej)
Nauka w tej klasie przygotowuje uczniów do podjęcia studiów na wszystkich  kierunkach humanistycznych ze szczególnym uwzględnieniem filologii polskiej i angielskiej, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, kulturoznawstwa, filozofii, historii, nauk politycznych, prawa, stosunków międzynarodowych, administracji, europeistyki, psychologii, pedagogiki, socjologii i innych.I GLB 

Przedmioty rozszerzone realizowane w tej klasie:

 • język angielski (rozszerzenie realizowane od klasy pierwszej) 
 • geografia (rozszerzenie realizowane od klasy drugiej)
 • do wyboru: matematyka lub biologia ( rozszerzenie realizowane od klasy drugiej)
Nauka w tej klasie przygotowuje do studiów na kierunkach medycznych (położnictwo, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia i rehabilitacja),weterynaryjnych, biologicznych, przyrodniczych, politechnicznych, kosmetologii, geologii, geodezji, kartografii, ekonomii, ochrony środowiska, architektury, finansów i rachunkowości i innych.

I GLC (klasa sportowa)

Przedmioty rozszerzone realizowane w tej klasie:

 • język angielski (rozszerzenie realizowane od klasy pierwszej)
 • geografia (rozszerzenie realizowane od klasy drugiej)
 • biologia ( rozszerzenie realizowane od klasy drugiej)

Kandydaci do klasy sportowej mogą wybrać jedną z następujących dyscyplin sportowych:
 • piłka ręczna
 • piłka nożna
 • pływanie
 • lekka atletyka
Obowiązkowe próby sprawności fizycznej  odbędą się 21 maja 2019 r. o godzinie 15.00 w Zespole Szkół nr 5 w Płocku. Kandydatów, którzy z przyczyn losowych nie będą mogli przystąpić do prób tym terminie, zapraszamy  25 czerwca 2019 r., także o godz. 15.00.


W przypadku rekrutacji uzupełniającej, jeżeli szkoła dysponować będzie wolnymi miejscami, próby sprawności fizycznej,  dla kandydatów którzy nie przystępowali do nich w maju  lub czerwcu odbędą się 31 lipca 2019 r.o godzinie 15.00.

Nauka w tej klasie  przygotowuje do studiów na Akademii Wychowania Fizycznego, studiów trenerskich, studiów medycznych (ratownictwo medyczne, fizjoterapia i rehabilitacja), biologicznych, przyrodniczych, ochrony środowiska, geografii i innych.


Szkoła zastrzega sobie prawo zmian w proponowanej ofercie klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020.
Zajęcia dodatkowe:

Uczniowie VII LO uczestniczą bardzo chętnie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, kołach zainteresowań. Mają też możliwość udziału w zajęciach przygotowujących do egzaminu dojrzałości oraz zajęciach wyrównawczych.
           


W NASZEJ SZKOLE BĘDZIESZ ZDOBYWAĆ WIEDZĘ I ROZWIJAĆ SWOJE PASJE

ZAPRASZAMY !!!

                           
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc Próg punktów
I GLA

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia, Informatyka, Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
1 ---
I GLB

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia, Informatyka, Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
1 ---
I GLC ( KLASA SPORTOWA)

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia, Informatyka, Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski, Wiedza o społeczeństwie
12 ---

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 133; Wersja: 9.145.304.1674 Harmonogram ID: 691;