Niezalogowany
zmień rozmiar:

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Krzywoustego w Płocku

Adres: Faustyna Piaska 5
09-407 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Marzenna Machała-Pniewska
Strona WWW: www.krzywousty.pl
E-mail: zs01@zjoplock.pl

Opis oferty:

Informacje ogólne:

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Krzywoustego w Płocku wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 1. Jest szkołą z tradycjami, nieustannie się rozwijającą. Prowadzi szeroką działalność pozalekcyjną, sportową i rekreacyjną. Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej otrzymało certyfikaty: „Szkoła z klasą”, „Otwarta szkoła”, „Szkoła Wspierająca Uzdolnienia”. Oferuje młodzieży stale unowocześnianą bazę dydaktyczną i doskonałą bazę sportową. Dzięki temu nasi uczniowie mają możliwość rozwijania wiedzy, pasji
i zainteresowań.

 90 % absolwentów IV LO kontynuuje naukę na wyższych uczelniach. Wskaźnik EWD - edukacyjnej wartości dodanej plasuje naszą placówkę wśród szkół wspierających uczniów. Nasi licealiści odnoszą spektakularne sukcesy sportowe w lekkoatletyce i piłce ręcznej. Są zawodnikami Kadry Narodowej Juniorów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i Polskiego Związku Piłki Ręcznej.

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Krzywoustego w Płocku to szkoła o wysokim poziomie kształcenia     
i wychowania, otwarta na potrzeby uczniów, znana w środowisku i nowoczesna. Realizuje gamę projektów unijnych, i nie tylko np. „Start przez staż”- program miesięcznych odpłatnych praktyk stażowych dla uczniów,
Bezpieczna+", Deutsch hat klasse", Adwokatura Młodzieży" oraz liczne innowacje, np. „Przysposobienie wojskowe”, „Młodzi i Media we współczesnej Europie”.

W naszej szkole istnieje możliwość utworzenia klasy integracyjnej. Klasa integracyjna liczy od 15 do 20 uczniów, w tym do 5 uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności. Uczniowie niepełnosprawni kwalifikowani są do tej klasy na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej. Pozostali uczniowie dobierani są do zespołu na podstawie deklaracji prawnego opiekuna.
Program obowiązujący w klasie integracyjnej jest taki sam, jak w klasach równoległych, ale
w mniej licznej klasie uczeń ma możliwość rozwijania własnych umiejętności, zgodnie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami, indywidualnego kontaktu z nauczycielem, a także korzystania z pomocy szkolnych specjalistów (pedagoga, terapeuty pedagogicznego, socjoterapeuty, psychologa, logopedy, tyflopedagoga).
Cechą charakterystyczną klasy integracyjnej jest ścisła współpraca z wychowawcą i szkolnymi specjalistami w zakresie integrowania klasy, tworzenia przyjaznej atmosfery oraz wspomagania wiedzy i umiejętności potrzebnych w dalszym kształceniu.

W Zespole Szkół nr 1 w Płocku dysponujemy:

  •        pracowniami komputerowymi ze stałym łączem internetowym,

  • pracownią multimedialną,
  • nowoczesną halą sportową, 2 salami gimnastycznymi, w tym salką do fitness i profesjonalną siłownią z ergometrami wiosłowymi,
  • kompleksem boisk sportowych, w tym "Orlikiem",
  • nowocześnie wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi,
  • biblioteką i czytelnią ze stanowiskami internetowymi,
  • gabinetami pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego, pielęgniarki, stomatologa,
  • profesjonalną strzelnicą sportową (jako jedyna placówka oświatowa w mieście),
  • świetlicą i stołówką szkolną.
Oferta:

Drodzy Uczniowie,

zapraszamy do nauki w IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Krzywoustego. Atmosfera panująca w naszej szkole oraz przygotowana oferta edukacyjna dadzą Wam możliwość rozwoju zainteresowań, udziału w wielu ciekawych przedsięwzięciach, eksperymentach, przygotują do egzaminu maturalnego. Przykładamy wiele wagi do nabywania przez młodzież umiejętności, które pozwalają im na kontynuację nauki w szkole wyższej oraz realizację marzeń o zawodzie zgodnym z własnymi zainteresowaniami i pasjami. 

W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy do wyboru 3 klasy. Przy każdej z nich znajdziecie szczegółowy opis, który, mamy nadzieję, pozwoli dokonać Wam trafnego wyboru. POWODZENIA!

Propozycje klas I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi

im. B. Krzywoustego w Płocku

w roku szkolnym 2018/2019

L.p.

Nazwa klasy

Przedmioty realizowane

w zakresie rozszerzonym

Przedmioty obowiązkowe dodatkowe

1.

A

Bezpieczeństwo wewnętrzne

 

 

1)     język angielski

2)     wiedza o społeczeństwie

3)     biologia

 

1)     strzelectwo sportowe

2)     ratownictwo wodne

3)     podstawy wiedzy o prawie

2.

B

Ekonomiczna

 (może być klasą integracyjną)

1)     język angielski

2)     geografia

3)     wiedza o społeczeństwie

1)     e-matematyka

2)     język angielski w biznesie

3.

 

C

Kompetencje interpersonalne i media

(może być klasą integracyjną)

1)     język polski

2)     język angielski

3)     historia

1)     psychoedukacja

2)     warsztaty dziennikarskie

 

We wszystkich klasach przedmioty w zakresie rozszerzonym (z wyjątkiem języka polskiego i języka obcego) będą realizowane od klasy II według preferencji uczniów.

Drugi język obcy nauczany w Zespole Szkół nr 1 w Płocku -  język niemiecki lub język francuski


W klasie I A (BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE) proponujemy:

- w ramach zajęć „podstawy wiedzy o prawie” – spotkania z sędzią, prokuratorem, adwokatem, policjantem, przedstawicielem straży miejskiej
i straży pożarnej; wyjścia do sądu na rozprawy;

- w ramach doradztwa zawodowego – zajęcia z etyki zawodowej funkcjonariuszy służb państwowych oraz podstawy kryminologii i kryminalistyki;

- udział w wykładach / ćwiczeniach prowadzonych przez wykładowców PWSZ w Płocku

Klasa przygotowuje m.in. do aplikacji do pracy w służbach mundurowych oraz studiów wojskowych i cywilnych, na kierunkach związanych
z administracją państwową i samorządową oraz w sektorze bezpieczeństwa. Jest to również oferta dla uczniów, którzy zamierzają w przyszłości podjąć naukę na kierunkach medycznych.

 
W klasie I B (EKONOMICZNA) proponujemy:

- udział w wykładach / ćwiczeniach prowadzonych przez wykładowców  PWSZ w Płocku;

- dodatkowe zajęcia „Z ekonomią na TY” – prowadzone w ramach doradztwa zawodowego;

- współpracę z FUNDACJĄ STARTUP POLAND (pomoc w zakładaniu pierwszego biznesu)

Oferta klasy I B jest skierowana do młodzieży, która chce rozwijać swoje umiejętności w zakresie ekonomii, przedsiębiorczości, a także umiejętności znalezienia się na rynku pracy. Nowością są zajęcia e-matematyki prowadzone w większości w pracowniach komputerowych – praca na wybranej platformie internetowej pozwalająca w atrakcyjny sposób przyswoić sobie wiedzę matematyczną. Proponowane rozszerzenia i obowiązkowe zajęcia dodatkowe umożliwią uczniom podjęcie dalszego kształcenia na kierunkach,
np.: ekonomia, logistyka, zarządzanie, marketing itp.

 

Klasa I C (KOMPETENCJE INTERPERSONALNE i MEDIA) przygotowana jest z myślą o młodzieży, która rozumie / ma potrzebę rozwoju osobistego oraz rozwijania swoich kompetencji interpersonalnych. W tej klasie proponujemy:

- doskonalenie takich umiejętności, jak: asertywność, komunikacja interpersonalna, radzenie sobie ze stresem, sztuka negocjacji, budowanie poczucia własnej wartości, budowanie motywacji itd.;

- współpracę z Uniwersytetem SWPS;

- warsztaty psychologiczne;

- spotkania z ciekawymi ludźmi ze sfery publicznej;

- specjalną organizację sali lekcyjnej, w której będą się odbywały zajęcia.

Program realizowany w klasie I C ma na celu przygotowanie ucznia do podjęcia studiów m.in. na kierunkach: politologia, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, filologia angielska, polonistyka, historia, public relations, kulturoznawstwo, psychologia. Udział                 
w dodatkowych zajęciach pozwoli rozwinąć kompetencje i zainteresowania społeczno-humanistyczne.

 
Zajęcia dodatkowe:

Oferujemy naszym Uczniom szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych:
- zajęcia dla młodzieży uzdolnionej - koła naukowe,
- zajęcia służące wyrównywaniu szans edukacyjnych - naukowe SOS,
- zajęcia chóru i zespołu muzycznego,
- zajęcia SKS,
- zajęcia Szkolnego Klubu Europejskiego,
- klub turystyczny „Watra”,
- koło dziennikarskie "Gaduła",

- koło strzeleckie – strzelanie ze sportowej broni pneumatycznej,
- zajęcia kreatywności

 
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc Próg punktów
I A bezpieczeństwo wewnętrzne

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Wiedza o społeczeństwie,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski
15 ---
I B ekonomiczna ( może być klasą integracyjną)

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Geografia, Historia, Wiedza o społeczeństwie
30 ---
I C kompetencje interpersonalne i media ( może być klasą integracyjną)

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Geografia, Historia, Wiedza o społeczeństwie
19 ---

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 130; Wersja: 8.123.293.1391 Harmonogram ID: 629;