Niezalogowany
zmień rozmiar:

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej

do klas I płockich liceów ogólnokształcących, techników

i szkół branżowych I stopnia

na rok szkolny 2018/19


- prowadzonej przez szkoły, które po zakończeniu rekrutacji zasadniczej posiadają wolne miejsca w przygotowanych oddziałach

13 lipca – 31 sierpnia 2018 r.


1. Składanie przez gimnazjalistów – kandydatów, w wybranych szkołach, podań wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

13 lipca 2018 r. (od godz. 8.00) – 16 lipca 2018 r. (do godz.16.00)


2. Pobieranie ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe, skierowań na badania lekarskie, przez kandydatów, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie

w terminie składania wniosku o przyjęcie do szkoły, tj. 13-16 lipca 2018 r.


3. Przystąpienie do prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych lub oddziałów szkoły mistrzostwa sportowego, którzy nie przystępowali do prób w terminie majowym

20 – 23 sierpnia 2018 r., szczegóły w ofertach szkół4. Przystąpienie do sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania, którzy nie przystępowali do sprawdzianu w terminie majowym

20 – 23 sierpnia 2018 r., szczegóły w ofertach szkół


5. Ogłoszenie przez szkoły list zakwalifikowanych do przyjęcia

29 sierpnia 2018 r. godz. 12.00


6. Składanie przez gimnazjalistów – kandydatów oryginałów dokumentów (także zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu)

29 sierpnia 2018 r. (od godz. 12.00) – 30 sierpnia 2018 r. (do godz. 16.00)


8. Ogłoszenie list przyjętych do szkół.

31 sierpnia 2018 r. godz. 12.00
Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego (MDK, HZPiT) oraz Bursy Płockiej
dostępne są na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 133; Wersja: 9.114.296.1537 Harmonogram ID: 0;