Niezalogowany
zmień rozmiar:

Harmonogram rekrutacji zasadniczej

Harmonogram rekrutacji zasadniczej

do klas I płockich liceów ogólnokształcących, techników

i szkół branżowych I stopnia

na rok szkolny 2018/19


1. Rejestracja gimnazjalistów - kandydatów w elektronicznym systemie NABO

10 maja 2018 r. (od godz. 10.00) – 18 maja 2018 r. (do godz. 15.00)


2. Wybieranie preferencji i składanie podań w szkołach pierwszego wyboru przez wszystkich gimnazjalistów – kandydatów - do liceów, techników i branżowych szkół I stopnia

10 maja 2018 r. (od godz. 10.00) – 18 maja 2018 r. (do godz. 15.00)


3. W przypadku wyboru przez kandydata kształcenia w danym zawodzie, pobieranie ze szkół pierwszego wyboru prowadzących kształcenie zawodowe, skierowań na badania lekarskie.

10 maja 2018 r. (od godz. 10.00) – 18 maja 2018 r. (do godz. 15.00)


4. Przystąpienie do prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych lub oddziałów szkoły mistrzostwa sportowego

21 - 30 maja 2018 r., szczegółowe informacje w ofertach szkół


5. Przystąpienie do sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania

25 maja 2018 r. godz. 15.00


6. Ewentualna zmiana preferencji kandydatów

15 czerwca 2018 r. (od godz. 10.00) – 19 czerwca 2018 r. (do godz. 16.00)


7. Wprowadzenie do systemu - przez kandydatów - danych o osiągnięciach /oceny, wyniki egzaminów, inne sukcesy/

20 czerwca 2018 r. (od godz. 10.00) – 27 czerwca 2018 r. (do godz. 16.00)


8. Dostarczanie przez kandydatów kopii dokumentów do szkół pierwszego wyboru

22 czerwca 2018 r. (od godz. 12.00) – 27 czerwca 2018 r. (do godz. 16.00)


9.Ogłoszenie przez szkoły list zakwalifikowanych do przyjęcia

6 lipca 2018 r. godz. 12.00


10. Pobieranie ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe skierowań na badania lekarskie, przez kandydatów dla których wybór kształcenia w zawodzie nie był pierwszą preferencją

6 lipca 2018 r. (od godz. 12.00) – 9 lipca 2018 r. (do godz. 16.00)


11. Składanie przez gimnazjalistów – kandydatów oryginałów dokumentów (także zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu)

6 lipca 2018 r. (od godz. 12.00) – 12 lipca 2018 r. (do godz. 10.00)


12. Ogłoszenie list przyjętych do szkół.

12 lipca 2018 r. godz. 16.00

 


Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego (MDK, HZPiT) oraz Bursy Płockiej
dostępne są na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 133; Wersja: 9.114.296.1537 Harmonogram ID: 0;