Niezalogowany
zmień rozmiar:

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej
do klas I płockich liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych I stopnia
na rok szkolny 2017/18


 
- prowadzonej przez szkoły, które po zakończeniu rekrutacji zasadniczej posiadają wolne miejsca w przygotowanych oddziałach.

10 – 31 sierpnia 2017 r.
 

1. Składanie przez gimnazjalistów – kandydatów, w wybranych szkołach, podań wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

10 sierpnia 2017 r. (od godz. 10.00) – 14 sierpnia 2017 r. ( do godz.16.00)

2. Pobieranie ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe, skierowań na badania lekarskie, przez kandydatów, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie
.

w terminie składania wniosku o przyjęcie do szkoły, tj. 10 - 14 sierpnia 2017 r.

3.
Przystąpienie do prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych lub oddziałów szkoły mistrzostwa sportowego, którzy nie przystępowali do prób w terminie majowym.

16 – 23 sierpnia 2017 r., szczegóły w ofertach szkół

4. Przystąpienie do sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania, którzy nie przystępowali do sprawdzianu w terminie majowym.

16 – 23 sierpnia 2017 r., szczegóły w ofertach szkół
 
5. Ogłoszenie przez szkoły list zakwalifikowanych do przyjęcia.

28 sierpnia 2017 r. godz. 12.00
 
6. Składanie przez gimnazjalistów – kandydatów oryginałów dokumentów (także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu).

29 sierpnia 2017 r. (od godz. 8.00) – 30 sierpnia 2017 r. (do godz. 16.00)
 
7. Ogłoszenie list przyjętych do szkół.

31 sierpnia 2017 r. godz. 16.00Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego (MDK, HZPiT) oraz Bursy Płockiej
dostępne są na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 130; Wersja: 8.113.290.1274 Harmonogram ID: 635;