Niezalogowany
zmień rozmiar:

Harmonogram rekrutacji zasadniczej

Harmonogram rekrutacji zasadniczej
do klas I płockich liceów ogólnokształcących, techników  i szkół branżowych I stopnia
na rok szkolny 2017/18

 

1. Rejestracja gimnazjalistów - kandydatów w elektronicznym systemie NABO.

8 maja 2017 r. (od godz. 10.00) – 19 maja 2017 r. (do godz. 15.00)

2. Wybieranie preferencji i składanie podań w szkołach pierwszego wyboru przez wszystkich gimnazjalistów – kandydatów - do liceów, techników i branżowych szkół I stopnia.

8 maja 2017 r. (od godz. 10.00) – 19 maja 2017 r. (do godz. 15.00)

3. Przystąpienie do prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych lub oddziałów szkoły mistrzostwa sportowego
.

22 - 31 maja 2017 r., szczegółowe informacje w ofertach szkół

4. Przystąpienie do sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania.

26 maja 2017 r. godz. 15.00

5. Ewentualna zmiana preferencji kandydatów.

16 czerwca 2017 r. (od godz. 10.00) – 19 czerwca 2017 r. (do godz. 16.00)

6. Wprowadzenie do systemu - przez kandydatów - danych o osiągnięciach /oceny, wyniki egzaminów, inne sukcesy/.

22 czerwca 2017 r. (od godz. 10.00) – 28 czerwca 2017 r. (do godz. 16.00)

7. Dostarczanie przez kandydatów dokumentów do szkół pierwszego wyboru.

23 czerwca 2017 r. (od godz. 12.00) – 28 czerwca 2017 r. (do godz. 16.00)

8. Ogłoszenie przez szkoły list zakwalifikowanych do przyjęcia.


5 lipca 2017 r. godz. 16.00

9. Pobieranie, ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe, skierowań na badania lekarskie przez zakwalifikowanych kandydatów, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie.

 6 lipca 2017 r. (od godz. 10.00) – 7 lipca 2017 r. (do godz. 16.00)

10. Składanie przez gimnazjalistów – kandydatów oryginałów dokumentów (także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu).

6 lipca 2017 r. (od godz. 10.00) – 14 lipca 2017 r. (do godz. 12.00)

11. Ogłoszenie list przyjętych do szkół.

14 lipca 2017 r. godz. 16.00
 

Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego (MDK, HZPiT) oraz Bursy Płockiej
dostępne są na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 130; Wersja: 8.113.290.1274 Harmonogram ID: 635;