Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych  rozpocznie się w dniu 12 maja 2014 r. o godzinie 10.00.

Rekrutacja elektroniczna odbywa się równolegle na stronach internetowych

http://ppo.zjoplock.pl oraz https://ponadgimnazjalne-plock.nabory.pl

Dane z obu stron trafiają do jednego systemu.
Przebieg procesu rekrutacji jest dostępny po zalogowaniu na obu w/w stronach internetowych.