Niezalogowany
zmień rozmiar:


Zmiany harmonogramu rekrutacji
do szkół ponadgimnazjalnych
na rok szkolny 2016/2017Punkty harmonogramu, które uległy zmianie:


10. Składanie przez gimnazjalistów – kandydatów oryginałów dokumentów (oryginał świadectwa, oryginał zaświadczenia o wynikach z egzaminu itp.)
do godz. 12.00   29 lipca 2016 r.

11. Składanie przez gimnazjalistów – kandydatów zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
do godz. 12.00   29 lipca 2016 r.

12. Ogłoszenie list przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych
od godz. 16.00   29 lipca 2016 r.
Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca do klas I

 od  01 sierpnia 2016 r. godz. 9.00 do 31 sierpnia 2016 r. godz 16:00
Wniosek należy złożyć bezpośrednio w placówce dysponującej wolnymi miejscami.Zarządzenie zmieniające Mazowieckiego Kuratora Oświaty wraz z harmonogramem.


Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych,
placówek wychowania pozaszkolnego oraz Bursy Płockiej dostępne są na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
 
Rekrutacja ID: 123; Wersja: 6.128.260.845