Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Państwo,

Rekrutacja do klas I szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w Płocku,
na rok szkolny 2017/2018,
rozpoczyna się 8 maja 2017 r. o godz. 10.00
i jest wspierana przez system elektroniczny.


System pozwala na bieżące monitorowanie rekrutacji, zawiera aktualne dane o szkołach, ich ofercie edukacyjnej, kandydatach i ich preferencjach oraz o wolnych miejscach. Każdy uczeń może śledzić rekrutację przez internet i otrzymywać informację o swoich szansach.

Gimnazjaliści – kandydaci uczęszczający do płockich gimnazjów samorządowych otrzymają loginy do swoich indywidualnych kont naborowych w macierzystych gimnazjach, w dniu 5 maja 2017 r.

Natomiast uczniowie z pozostałych gimnazjów, także spoza Płocka, zakładają swoje konta samodzielnie, od dnia 8 maja 2017 r.

W rekrutacji elektronicznej bierze udział 30 płockich szkół:

 12 liceów ogólnokształcących
 10 techników
   1 liceum plastyczne
   7 branżowych szkół I stopnia

Zapraszamy do ich poznania – wszystko w zakładce „Oferty placówek”

W zakładkach „Harmonogram rekrutacji...” znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne daty i konieczne czynności przy ubieganiu się absolwenta gimnazjum o przyjęcie do wybranej szkoły, co wynika z zapisów zarządzenia nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r.  w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018.

Wypełnienie obowiązkowego elektronicznego wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły ponadgimnazjalnej wymaga ułożenia listy preferencji kandydata. Na jej 1. pozycji powinien znaleźć się oddział – klasa w szkole, na której uczniowi najbardziej zależy, w której chciałby się uczyć. Jednocześnie można ubiegać się o miejsce tylko w trzech szkołach, ale w wielu oddziałach w każdej z nich. Po wprowadzeniu wszystkich ocen, wyników egzaminów i osiągnięć kandydata system będzie je przeliczał na punkty, sumował i zgodnie z uzyskaną liczbą punktów wskaże, do którego oddziału z listy preferencji kandydat się zakwalifikuje. Im dłuższa lista preferencji tym większe szanse na dostanie się do szkoły, nie ma możliwości zakwalifikowania się do kilku oddziałów.

 

Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego (MDK, HZPiT) oraz Bursy Płockiej
dostępne są na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 127; Wersja: 8.109.286.1193 Harmonogram ID: 0;