Rekrutacja 2016

Ponadgimnazjalne 2015/2016
Niezalogowany
zmień rozmiar:


Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca

do klas I w szkołach ponadgimnazjalnych
I etap 8 -10 lipca 2015 r.
II etap 24 - 31 sierpnia 2015 r. do godz. 15:00.
Wniosek należy pobrać i złożyć bezpośrednio w placówce dysponującej wolnymi miejscami
Rekrutacja ID: 119; Wersja: 6.122.249.509