Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Państwo,

W dniach 15 – 19 czerwca 2018 r. będzie możliwa zmiana preferencji (kolejność szkół i oddziałów na wniosku o przyjęcie do szkoły) uczniów kandydatów do płockich szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Po analizie złożonych już wniosków, niektóre ze szkół biorących udział w tegorocznym naborze elektronicznym, w związku z małą liczbą chętnych do niektórych oddziałów zmodyfikowało swoje oferty (przede wszystkim w zakresie liczby miejsc w oddziałach).

Zmian dokonały:

- Technikum nr 1 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno – Kupieckich dla zawodów:
   technik logistyk i technik hotelarstwa oraz sprzedawca i magazynier - logistyk

- Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie dla zawodów:
   technik informatyk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych;

- Technikum nr 3 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 w Zespole Szkół Technicznych dla zawodów:
   technik fotografii i multimediów, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik mechanik, technik mechatronik
   oraz mechatronik i mechanik - monter maszyn i urządzeń;

- Technikum nr 4 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości dla zawodów:
   technik spedytor, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz cukiernik i fryzjer;

- Technikum TEB Edukacja dla zawodów:
   technik optyk i technik organizacji reklamy;


Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły zmodyfikowało rozszerzenia przedmiotowe w klasach I B i I G.

Wszyscy gimnazjaliści, którzy powyższe szkoły i oddziały wybrali na I miejscu na swojej liście preferencji, proszeni są o szczegółowe zapoznanie się ze zmodyfikowanymi ofertami i we wskazanym terminie ewentualne dokonanie zmian. W tym celu należy udać się do szkoły tzw. pierwszego wyboru, wycofać złożony wniosek, przygotować nowy z nową listą preferencji, podpisać i złożyć w wybranej szkole.

 

Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego (MDK, HZPiT) oraz Bursy Płockiej
dostępne są na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 130; Wersja: 8.116.291.1327 Harmonogram ID: 628;