Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Państwo,

aktualnie szkoły weryfikują wnioski złożone przez kandydatów,
ewentualna
zmiana preferencji uczniów (kolejność szkół i oddziałów na wniosku o przyjęcie do szkoły) będzie możliwa w dniach 17 – 19 czerwca 2019 r.


Informacja (statystyki) o liczbie kandydatów ubiegających się o miejsce w oddziale będzie dostępna po zakończeniu weryfikacji wniosków przez szkoły tj. 7 czerwca.

 

Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego (MDK, HZPiT) oraz Bursy Płockiej
dostępne są na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 133; Wersja: 9.137.297.1641 Harmonogram ID: 681;