Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Państwo,

          Rekrutacja do klas I szkół ponadgimnazjalnych w Płocku, na rok szkolny 2016/2017 rozpoczyna się 25 kwietnia 2016 r. o godz. 9.00 i jest wspierana przez system elektroniczny.

System pozwala na bieżące monitorowanie rekrutacji, zawiera aktualne dane o szkołach, ich ofercie edukacyjnej, kandydatach i ich preferencjach oraz o wolnych miejscach. Każdy uczeń może śledzić rekrutację przez internet i otrzymywać informację o swoich szansach.

Gimnazjaliści – kandydaci uczęszczający do płockich gimnazjów samorządowych otrzymają loginy do swoich indywidualnych kont naborowych w macierzystych gimnazjach, w dniu 22 kwietnia 2016 r.
Natomiast uczniowie z pozostałych gimnazjów, także spoza Płocka zakładają swoje konta samodzielnie, od dnia 25 kwietnia 2016 r.

W rekrutacji elektronicznej biorą udział 32 płockie szkoły:

14 liceów ogólnokształcących
10 techników
1 liceum plastyczne
7 zasadniczych szkół zawodowych

Zapraszamy do ich poznania – wszystko w zakładce „Oferty placówek”

W zakładce „Terminy rekrutacji” znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne daty i konieczne czynności przy ubieganiu się absolwenta gimnazjum o przyjęcie do wybranej szkoły, co wynika z zapisów zarządzenia nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z 27 stycznia 2016 r. w sprawie rekrutacji uczniów  do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017.

Wypełnienie obowiązkowego elektronicznego wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły ponadgimnazjalnej wymaga ułożenia listy preferencji kandydata. 
Na jej 1. pozycji powinien znaleźć się oddział – klasa w szkole, na której uczniowi najbardziej zależy, w której chciałby się uczyć.
Jednocześnie można ubiegać się o miejsce tylko w trzech szkołach, ale w wielu oddziałach w każdej z nich. Po wprowadzeniu wszystkich ocen, wyników egzaminów i osiągnięć kandydata system będzie je przeliczał na punkty, sumował i zgodnie z uzyskaną liczbą punktów wskaże, do którego oddziału z listy preferencji kandydat się zakwalifikuje. Im dłuższa lista preferencji tym większe szanse na dostanie się do szkoły, nie ma możliwości zakwalifikowania się do kilku oddziałów.


Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych
dostępne są na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 123; Wersja: 7.100.271.945 Harmonogram ID: 0;