Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Państwo,


rekrutacja do klas I szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w Płocku,
na rok szkolny 2018/2019,
rozpoczyna się 10 maja 2018 r. o godz. 10.00
i jest wspierana przez system elektroniczny.


System pozwala na bieżące monitorowanie rekrutacji, zawiera aktualne dane o szkołach, ich ofercie edukacyjnej, kandydatach i ich preferencjach oraz o wolnych miejscach. Każdy uczeń może śledzić rekrutację przez internet i otrzymywać informację o swoich szansach.

Gimnazjaliści – kandydaci uczęszczający do gimnazjów lub klas dotychczasowych gimnazjów w szkołach podstawowych, będą posługiwać się indywidualnymi kontami naborowymi, dostępnymi poprzez: http://ppo.zjoplock.pl lub  https://ponadgimnazjalne-plock.nabory.pl

Uczniowie z płockich szkół samorządowych, otrzymają loginy do swoich kont w macierzystych szkołach, w dniu 9 maja 2018 r.

Pozostali uczniowie (także spoza Płocka), od 10 maja 2018 r. zakładają swoje konta samodzielnie, rozpoczynając wypełnianie nowego wniosku.

W rekrutacji elektronicznej weźmie udział 26 płockich szkół:
10 techników,
7 branżowych szkół I stopnia,
8 liceów ogólnokształcących,
1 liceum plastyczne.

Zapraszamy do ich poznania – wszystko w zakładce „Oferty placówek”


W zakładkach „Harmonogram rekrutacji...” znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne daty i konieczne czynności przy ubieganiu się absolwenta gimnazjum, lub absolwenta klas dotychczasowych gimnazjów w szkołach podstawowych, o przyjęcie do wybranej szkoły, co wynika z zapisów zarządzenia nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019, zmienionego zarządzeniem nr 5 z dnia 07 lutego 2018 r.

Wypełnienie obowiązkowego elektronicznego wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstwowej wymaga ułożenia listy preferencji kandydata. Na jej 1. pozycji powinien znaleźć się oddział – klasa w szkole, na której uczniowi najbardziej zależy, w której chciałby się uczyć. Jednocześnie można ubiegać się o miejsce tylko w trzech szkołach, ale w wielu oddziałach w każdej z nich.
Po wprowadzeniu wszystkich ocen, wyników egzaminów i osiągnięć kandydata system będzie je przeliczał na punkty, sumował i zgodnie z uzyskaną liczbą punktów wskaże, do którego oddziału z listy preferencji kandydat się zakwalifikuje. Im dłuższa lista preferencji tym większe szanse na dostanie się do szkoły, nie ma możliwości zakwalifikowania się do kilku oddziałów.

 

Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego (MDK, HZPiT) oraz Bursy Płockiej
dostępne są na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 133; Wersja: 9.114.296.1537 Harmonogram ID: 0;