Logowanie do systemu


godz. 17:00 2 lipca 2015 r.
Ogłoszenie przez szkoły ponadgimnazjalne list zakwalifikowanych do przyjęcia.
Informacja dostępna również po zalogowaniu się do systemu.


od godz. 9:00 3 lipca do godz. 15:00 6 lipca 2015r.
Składanie przez gimnazjalistów (kandydatów zakwalifikowanych) oryginałów dokumentów.
W przypadku niezłożenia ww. dokumentów w terminie (tj. niepotwierdzenia woli uczęszczania do szkoły),
 kandydat nie zostanie przyjęty.godz. 16:00 7 lipca 2015r
Ogłoszenie list przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych.


I etap 8 -10 lipca 2015 r.
II etap 24 - 31 sierpnia 2015 r. do godz. 15:00.
Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych.
Składanie zgłoszeń i wniosków bezpośrednio w placówce dysponującej wolnymi miejscami.

Nie pamiętam hasła